Nota prawna

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego Medcom Sp. z o.o., są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego www.medcom.com.pl, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Medcom Sp. z o.o. lub osób trzecich. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Medcom Sp. z o.o..

Medcom Sp. z o. o. na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu.

Jednocześnie Medcom Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. Medcom Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z niniejszego serwisu.

W naszej ofercie internetowej Klient znajdzie opis naszych produktów i usług, może przeczytać o wydarzeniach związanych z działalnością naszej firmy, dowiedzieć się o możliwościach zatrudnienia lub też otrzymać najnowsze informacje oraz oferty, bez konieczności przekazywania jakichkolwiek informacji o sobie.

Jeśli Klient przekaże nam informacje dotyczące swoich danych osobowych, takie jak adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu, dane demograficzne i inne informacje identyfikujące, to informacje takie nie będą ujawniane (do wspólnego użytku, do sprzedaży ani w ramach naszych kontaktów) jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba, że wcześniej zostaniemy przez niego do tego upoważnieni lub obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na nas z mocy obowiązującego prawa.

Strona korzysta z plików cookie. Kliknij na tekst by przeczytać politykę prywatności.